Vad betyder amortering?

De flesta människor känner till att amortering är avbetalning på en skuld. Få vet dock särskilt mycket mer än så. Vi förklarar därför lite mer ingående vad amortering är och hur det kan gå till, du får bland annat lära dig att skilja på rak amortering och annuitets – amortering.

Vad är amortering?

Amortering är avbetalning på en skuld eller ett lån. Amorteringen är det belopp som du betalar tillbaka på din skuld, vanligtvis sker amorteringarna periodvis och absolut vanligast är att man gör en amortering en gång per månad. Det finns huvudsakligen två olika amorteringsmodeller: annuitet och rak amortering.

Vad är rak amortering?

Rak amortering är en vanlig beräkningsmodell som innebär att amorteringsdelen är lika stor hela tiden. Skulden delas med det antal amorteringstillfällen som har avtalats. Amorteringarna är alltså lika stora hela tiden, vilket innebär att amorteringarna minskar efterhand som kapitalskulden sjunker.

Annuitets amortering

Annuitet är ett lån där räntan och amorteringen, den så kallade annuiteten avbetalas med ett lika stort belopp varje gång. Har du ett annuitetslån så kommer du förmodligen att betala övervägande ränta. Men efterhand som skulden minskar så ökar amorteringsdelen och räntedelen sjunker. Det finns två olika typer av annuitet: ändrad annuitet och bibehållen annuitet.

Ändrad annuitet innebär att räntan följer det allmänna läget. Räntan kan alltså gå upp och ner med denna amorteringsform. Beloppet förblir dock alltid densamma. Bibehållen annuitet är lite mer förrädiskt: om räntan höjs så kommer krediten inte att vara bortamorterad vid kredittidens utgång. Detta beror på att en större del än beräknat har gått åt till räntebetalningar, och därmed har amorteringsdelen blivit mindre vid avbetalningarna.

Annuiteten bibehålls alltså vid trots att räntorna förändras. Många kreditgivare tillämpar bibehållen annuitet, särskilt på lite större lån som löper över flera år. I folkmun kallas bibehållen annuitet även falsk annuitet.

I avtalet skrivs amorteringsformen

Hur återbetalningen, det vill säga amorteringen ska gå till, regleras i det skuldebrev eller avtal som du har med din bank eller annan kreditgivare. Där bör även framgå vad som händer annuiteten och kredittid om räntan förändras under lånets löptid.