Vad är outsourcing?

Ordet outsourcing kommer från engelskan och betyder att företag tar hjälp av ett annat företag för att underlätta sin verksamhet. Det kan handla om olika tjänster eller produktioner som kan läggas över på någon annan som inte tillhör företaget. Ofta gör man detta för att man har tidsbrist eller kunskapsbrist när företaget är under en utvecklingsfas och växer. Man vill helt enkelt koncentrera sig på sin kärnverksamhet medan företaget samtidigt kan utvecklas och bli större med hjälp av utomstående. Tjänsterna kan ofta få en högre kvalitet då de som utför dem är specialisterade och kompetenta inom området.

När kan det vara en god idé att outsourca?

Med hjälp av outsourcing kan det även bli besparingar. Tidiga rörliga utgifter kan ändras till fasta kostnader. Några av de vanligaste tjänsterna som brukar hyras ut är bland annat städning, personalrekrytering, administration och dataservice. Dessa tjänster brukar ofta inte vara så intressanta att utföra för ett företag som expanderar. Aldrig tidigare har outsourcing varit så stort som det är idag.

Anledningen till detta är det är alldeles för kostsamt för företag att har personal som är specialiserade på alla arbetsuppgifter som företaget behöver. Det är dyrt att rekrytera, utbilda och behålla all personal som är nödvändig. Företag bör i stort sätt outsourca all arbetskraft som inte tillhör den egentliga kärnverksamheten.

För- och nackdelar med outsourcing

Det finns såklart både för-och nackdelar med outsourcing. Nackdelarna kan vara att företaget känner minskad kontroll och kan känna risk att företaget som hjälper dem kan avsluta samarbetet av olika orsaker. Ytterligare en nackdel kan vara att det är svårt att veta om företaget är tillräckligt kompetent och specialiserad på det aktuella arbetet trots referenser och starkt förtroende. Många företag brukar ändå tycka att fördelarna är fler än nackdelarna.

Lyckas med outsourcing

För att lyckas med ett outsourcingprojekt är olika faktorer som bör uppfyllas. Bra kommunikation med regelbundna kontroller ger ett bra samarbete. Hög kompetens och erfarenhet gör att man får förtroende för varandra. Anpassning, flexibilitet och goda förberedelser gör att arbetet går lättare att utföra. En sak att outsourca är indrivning av fakturor eller att helt enkelt skicka ut fakturor. Det är möjligt att sälja sina fakturor till företag som är villiga att betala för köp av fakturor. Några av dessa företag kommer vi att nämna här på Sälj dina fakturor.