Vad är inkasso?

Vad är inkasso? Inkasso är ett sätt att kunna få tillbaka skulder. Det händer ofta att räkningar inte blir betalda vilket innebär att en handling måste åtgärda problemet. Ett inkassokrav blir då ofta ett sätt för att kunna driva in skulden från gäldenären. När man talar om de olika personerna i sådana här sammanhang, kallar man den skuldsatta för gäldenär och den som inte fått sina pengar för borgenär.

Från räkning till inkassokrav

Det brukar dock vara en lång väg från räkning till inkassokrav. Ofta brukar slav eller andra mindre allvarliga orsaker vara problemet. I det första stadiet får borgenären en påminnelse och därefter ett samtal för att få reda på varför betalningen inte har blivit gjord. Hjälper inte detta kan man anlita ett inkassoföretag för att effektivt kunna driva in skulden och få in sina pengar.

Inkassoföretagens verksamheter grundas på inkassolagen som i sin tur kontrolleras av Finansinspektionen och Datainspektionen.

Inkassokravets flöde

Inkassokravet skickas till gäldenären och innehåller en skriftlig detaljerad presentation av skulden. De olika beloppen ska anges var för sig, skulden, räntan och inkassokostnaderna. Om det trots allt inte sker en betalning tas problemet upp hos kronofogdemyndigheten för att genom en betalningsföreläggande gå igenom det enskilda fallet.

För varje åtgärd som vidtas blir fallet dyrare och dyrare. I vissa fall måste även skulden tas upp i domstol om de inblandade inte är ense om hur stor skulden egentligen är. Har man invändningar om vad inkassokravet avser ska man så fort som möjligt framföra det för att undvika krångliga förhandlingar.

Inkassokrav betyder inte en betalningsanmärkning

Ett inkassokrav innebär inte i sig att man får en betalningsanmärkning. Registreras dock fallet hos senare hos en myndighet eller domstol uppkommer det automatiskt. Många fall kan lösas av inkassoföretagen men gör det inte det måste kronofogden kopplas in vilket gör att det aktuella fallet registreras i systemet.

Om man dock hinner betala ärendet inom 8 dagar avslutas inkassoärendet. Gäldenären har då blivit registrerad i inkassoregistret men inte fått några betalningsanmärkningar.