Vad är en kreditupplysning?

En kreditupplysning visar en ekonomisk information om en privatperson eller ett företag. Informationen är främst tänkt för att ge en uppfattning om ekonomiska förhållanden. För att se att informationen verkligen tillhör rätt person, framgår alla personuppgifter. De olika upplysningarna kan ha varierande former och vara tänkta till skilda ändamål. Ofta skickas kreditupplysningen skriftligt men även muntliga utlämnanden finns, men är dock inte lika vanliga.

När görs en kreditupplysning?

För det mesta används en kreditupplysning när man gör en ansökan om lån eller vill hyra någonting större som till exempel en hyresrätt. Därför är det oftast banker eller företag som är intresserade av att göra kreditupplysningar. De vill då kunna se om det finns betalningsanmärkningar eller andra krediter. Har man skött sin ekonomi är inte upplysningen något som man behöver bekymra sig om, det innebär inte mer än att man får en kopia av underlaget skickat hem. På detta utdrag kan man även utläsa vem det är som ansökt om informationen.

Kreditupplysningslagen (KUL)

Genom korrekt information från en myndighet kan kreditgivaren ta beslut om det finns några större risker att till exempel ge lån, ingå affärer eller anlita en leverantör. Vet man inte själv vilka uppgifter som står registrerade på sitt namn kan man enkelt ta reda på det genom kreditupplysningslagen, KUL.

Man kan även här få reda på vilka kreditupplysningsföretag som har uppgifterna. Det är alltså fritt fram att beställa hur många upplysningar man vill, men det tas ut en avgift om man vill göra mer än ett utdrag per år. Eftersom registret uppdateras en gång per dygn kan ändringar snabbt uppkomma, vilket också innebär att en kreditupplysning är en ren färskvara.

Finns kvar i tre år

Har man begått något misstag och har betalningsanmärkningar eller andra missbrukade krediter kvarstår dessa på utdragen i tre år. Ansökan om konkurser eller beslut om skuldsaneringar lagras också och blir synliga i två respektive fem år.