Vad är delgivning?

Delgivning innebär att man med hjälp av bevis informerar någon om något som exempelvis skuld eller misstanke om brott. Vanligtvis sker detta skriftligen med ett rekommenderat brev, av polis, kronofogden eller annan delgivningsman. När det gäller fakturor och betalningar används ofta delgivning för att kunna veta att informationen har kommit fram eller om mottagaren ska bekräfta någonting.

Delgivningsfirmor och delgivningsperson

Delgivningsfirmor anlitas också om en gäldenär håller sig undan eller om delgivningen drar ut på tiden. Ibland kan ärendena vara svåra eftersom de aktuella personerna inte går att få tag i, i dessa fall kan informationen bli offentlig eller annonseras ut. I andra fall söks den aktuella bostaden upp för att kunna nå de inblandade med meddelande oavsett om de är hemma eller inte.

För att kunna ta hand om dessa ärenden krävs det att ombuden har genomgått utbildningar som täcker detta samt att de har kunskap att kunna bemöta professionellt, vara korrekt och diskret vid delgivningstillfällena. Därför blir detta ofta polisens uppgift eller en enskild delgivningsfirma. Delgivning handlar vanligtvis om att informera om skulder men är också en viktig del vid konkurser.

Delgivningskvitton som innehåller underskrifter är en viktig handling i processen, vilka brukar vara registrerade hos myndigheten.

Rätt uppgifter vid delgivning

Att information och tidsfaktor blir korrekt är mycket viktigt för att lyckas med de enskilda ärendena. Det är även en väsentlig del att delgivningen har tillgång till rätt uppgifter för att ett ärende ska kunna behandlas på kort tid. Delgivningsfirmorna brukar inte begränsa sina delgivningar utan arbetar med dem tills alla är lyckade eller uttömda. Vissa fall kräver även att de ska flyttas till annan ort, vilket kräver särskilda överföringar, detta brukar dock göras kostnadsfritt.

Snabb delgivning

För att göra snabba delgivningar finns många stora erfarna företag som man kan vända sig till. Ofta kan det vara viktigt med snabb kapitalåtervinning för att kunna fördelar i rättsliga processer