Finansiell rådgivning

Ofta är det svårt att kunna sätta sig in i nya affärer, försäkringar eller ekonomiska investeringar. För att få hjälp med sådana ärenden kan man anlita en finansiell rådgivare som är väl insatt och arbetar med dessa typer av uppdrag dagligen. Ofta sparar man mycket tid på att få rådgivning men en annan fördel är att man får nya ögon ”utifrån” som sätter sig in i den personliga situationen. Den finansiella rådgivaren behöver inte vara ansluten till någon bank eller försäkringsbolag utan många av dem arbetar fritt för att kunna hjälpa enskilda företag eller privatpersoner med sin ekonomi.

Hur går finansiell rådgivning till?

I rådgivningen ingår även en fullmakt som tas fram av båda parter. Här ska det framgå vilken omfattning som rådgivaren har på sitt uppdrag. Ofta handlar detta om att ta hand om den regelmässiga administrationen. I rådgivarens arbete ingår det även att regelbundet träffa sina kunder för en god relation. Det är även en viktig del att man får en kontinuerlig uppföljning som kund men även att det föreslås åtgärder om situationen skulle behövas ändras. Rådgivaren får ofta i uppgift att ansvara över kontakter med försäkringsbolag och banker.

Tillräckligt med kompetens hos den finansiella rådgivaren

För att ha rättigheter att lämna råd och vara en hjälpande hand i ekonomiska situationer krävs det att det finns tillräckligt med kompetens hos den finansiella rådgivaren. Det finns numera en rådgivningslag som ställer krav och måste följas. Bland annat måste man genomgå ett kunskapstest med godkänt resultat samt att man regelbundet uppdaterar sina kunskaper. Man ska även som finansiell rådgivare kunna dokumentera på korrekt sätt, arbeta enligt god rådgivningssed, ha omsorgsplikt samt avrådningsplikt.

Provision eller fast avgift för finansiell rådgivning

Anlitar man en finansiell rådgivare kan man betala ersättningen till denna person antingen via en form av provision eller genom att göra ett individuellt avtal som anger priser på de enskilda uppdragen från kunden. Tycker att ni ska besöka En sida om finansiell rådgivning där ni kan läsa mer om just finansiell rådgivning och olika finansiella rådgivare. Hoppas att ni fått tillräckligt med information för att kunna ta steget vidare med din ekonomi