Avskrivna fordringar

Köp av avskrivna fordringar

Avskrivna fordringar även kallade förfallna fordringar kan köpas upp av större finansföretag. De erbjuder då att betala ut pengar direkt för att sedan själva få ut så mycket som möjligt av den förfallna betalningen. Risken är stor men genom räntor och kostnader för arbetet kan intäkterna bli lönsamma Det är ingen ny idé att handla med förfallna fordringar, men marknaden i Sverige är fortfarande inte speciellt stor. Verksamheten anses som lönsam men naturligtvis innehållande en stor risk. Myndigheter och branschorganisationer samarbetar för att hålla hanteringen på ett lagligt och rätt sätt. Handeln av förfallna fordringar granskas av finansinspektionen och datainspektionen.

En förfallen fordran innebär att borgenären har betalningskrav där tiden har runnit ut. Köpen av dessa ska till största del hjälpa till att ”städa” på marknaden. Det innebär stora risker för gäldenärer men kan även öka lönsamheten genom att man ställer höga krav. Fordringshandeln innebär att få betalt för den köpta fordringen. Den ekonomiska vinsten utgörs bland annat av att det sätts en hög ränta som hela tiden bidrar till högre kostnader.

Olika fordringar

De olika fordringarna klassas i dessa sammanhang i olika risknivåer, beroende på hur svåra de är att få betalda. Är det hög risk kräver det att företaget som tar hand om ärendet har ett stort eget kapital. Några av de större svenska köparna är bland annat AK finans, Intrum, Gothia financial group, Allmänna kapital och Lindorff. Hanteringen av de avskrivna fordringarna sker antingen genom outsourcing eller av företaget själv.

Ofta använder man sig utav en ”portfölj” när man definierar antalet fordringar eller övertas de löpande genom ett avtal, där det då anges hur många dagar efter förfallodatum som dessa ska övertas. För dem som får sina förfallna fordringar köpta finns många fördelar. Den främsta är att betalningen kommer in direkt och problemet är placerat i andras händer. Köpesumman fastställs framförallt genom att företaget gör en analys av det enskilda fallets risker.

Ju mer information företaget får om fallet, desto större brukar utbetalningen kunna bli. De flesta större företag ger sig även in i att köpa fordringar som är knutna till utlandet

Försäljning av avskrivna fordringar

Redan på mitten av 1970-talet startade handeln av förfallna fordringar i Sverige. Då köptes bara fordringar ifrån företag men numera drivs även en handel som inkluderar förfallna fordringar från konsumenter. Handeln i Sverige är fortfarande svår att överskåda. Antalet försäljare kan bara räknas till ett femtiotal borgenärer. I dessa sammanhang räknas fordringarna in i ”portföljer” eller såkallade stockar, som motsvarar fler än en.

Lyckas en försäljning av en fordran kan borgenären få en hastigt förbättrat kassaflöde. De som tar hand om försäljningen är landsting, bolag knutna till kommunen men främst privata bolag. Många av dessa gör tydliga samarbeten för att kunna få in fordringar på ett enkelt sätt. Försäljningarna brukar vara mycket speciella affärer på marknaden, vilket gör att det inte sker speciellt öppet.

Personliga kontakter är den bästa möjligheten att handeln uppkommer. Antalet köpare och säljare är väldigt begränsade vilket innebär att de flesta känner varandra sedan tidigare. Därför återkommer många affärer mellan stora företag då det i stort sätt kommer efterfrågan på ”portföljer” regelbundet.

Handeln med fordringar

Handeln med fordringar är en nödvändighet för att kreditförsäljning och handel ska kunna fungera. Visserligen är riskerna väldigt stora när det gäller denna typ av affärer men samtidigt blir det fler och fler som söker sig till branschen eftersom en del lyckas väldigt bra och får god lönsamhet. Dock är rykten och annat prat mellan aktörerna något som kan ha negativa konsekvenser för försäljare.

Ju större konkurrensen kommer att bli på fordringar desto längre betalningstider kommer troligen att införas och priserna kommer då driva upp varandra. För dem som har avtalat om låga marginaler kan i ett sådant läge betyda att de får skärpa sina indrivningsmetoder. Hålls branschens storlek på lagom nivå kommer även myndigheter kunna ha större kontroll för att hålla de försäljningar som bedrivs på en god och laglig nivå.