Låna pengar med säkerhet

Att låna pengar med säkerhet innebär att du tar ett lån som du utger någon form av pant för. Det kan vara bostaden eller båten som du köper. Olika former av värdepapper (aktier, obligationer etcetera) kan också lämnas som säkerhet.

Lån med borgensman som säkerhet

En borgensman kan också fungera som säkerhet för ditt lån. Traditionellt sätt har detta varit den vanligaste låneformen. Lån utan säkerhet har ökat i antal den senaste tiden, men om du ska låna ett högre belopp så är det fortfarande lån med säkerhet som gäller. Då banken inte utsätter sig för några stora kreditrisker eftersom det finns en säkerhet, kan räntan hållas låg.

Fördelar med att låna med säkerhet

Du får som låntagare ett bättre förhandlingsläge när du lånar med säkerhet. Desto högre säkerhet du lämnar desto bättre ränta kan du få. Genom att låna pengar med säkerhet kan du inte bara påverka ränteläget utan även hur lånet ska återbetalas. Du kan i de flesta fall välja mellan rak amortering och annuitetslån. Att betala via annuitet innebär att du betalar samma belopp varje månad. Till en början betalar du mest ränta men efterhand ökar amorteringsdelen. En annan fördel med att ta ett lån med säkerhet kan vara att det kan gå fortare för dig att få lånet. Finns säkerhet behöver banken inte tveka när de ska låna ut pengar till dig. Sedvanlig kreditprövning görs dock alltid även för lån med säkerhet. Du måste ha en fast inkomst av tjänst och vara folkbokförd i Sverige.

Krav vid säkerhet

Du måste även ha fyllt 18 år Har du en betalningsanmärkning kan det vara problem med att få lån med säkerhet. Men det finns undantag och en del banker kan acceptera dig med betalningsanmärkning. Sammanfattningsvis kan man säga att lån med säkerhet har många fördelar. Du bestämmer själv hur mycket du vill låna. Räntan anpassas efter din säkerhet och du får även inflytande över amorteringsplanen.