Jämför factoring - hitta bästa factoringbolag

Vi listar alla aktörer som erbjuder factoring online. Jämför factoring och hitta det bästa factoringbolaget enligt kundbetyg på nätet. Factoring kan vara en god idé att använda sig av vid behov av att frigöra kapital från redan tjänade pengar, men vad är egentligen factoring och vad innebär det?

Vad är factoring?

Factoring är ett engelskt ord som betyder att ett företag säljer sina fakturor till ett annat företag. Dessa arbetar just med att hantera och se till att fakturorna blir betalda av kunden. Ett företag kan då välja att sälja sina kundfakturor för att slippa hantera dem själv. På detta sätt kan man temporärt slippa risker i ekonomin. Många av factoring-företagen erbjuder dessutom att betala ut fakturan inom ett dygn för att sedan själva ta kreditrisken. Fakturan pantsätts alltså och finansbolaget tar över inkassering och redovisning av fakturorna.

Factoringtjänster

Många företag tycker att det är fördelaktigt att köpa dessa tjänster eftersom de många gånger är tidskrävande. All administration som rör fakturor, påminnelser och inkasso lämnar man i stället över till det inhyrda företaget. Utskrifter, kuvert och porto tar de hand om, vilket också vanligtvis kräver mycket tid. Processen kring fakturorna brukar kunna följas via internet, vilket gör att det är möjligt att företaget själv kan och se hur det går för sina fakturor. Skulle någonting gå fel i processen eller om det blir en tvist har en del av factoringföretagen egen juridisk hjälp som kan ta avgöranden i tingsrätten.

Jämför factoring

Factoringbolagen brukar vanligtvis inte ha några bindningstider eller abonnemang, man tecknar istället ett avtal. Kostnaderna räknar man istället ut genom en provisionsavgift vid varje köp samt en hanteringsavgift per faktura. En del av företagen hävdar även att betalningsprocessen brukar förkortas någonstans mellan 15-20 procent. Som företagskund kan man välja mellan att få fakturaköp eller fakturabelåning.

Faktura köpet går till som vanligt att kundens inbetalning dröjer något medan fakturabelåning ger tryggheten att få betalt samma dag. Detta brukar vara aktuellt på mindre företag eller på företag som ska expandera fort. Fakturaköp är vanligt på företag som ofta har samma kunder som faktureras regelbundet.

Sälj din faktura

Genom fakturaköp säljer man fakturor och allt arbete runt om kring, till ett företag som endast sysslar med fakturahantering. Detta gör att man istället kan ägna sin anställda åt kärnverksamheten. Genom att göra ett avtal med ett finansföretag kan man komma överens om individuella villkor. Provisionen som ska betalas grundas på företaget, kunden och vilka affärer det handlar om.

Vill man ingå ett samarbete med faktura köp brukar det gå till enligt följande. Fakturaunderlaget skickas över och det görs en kreditbedömning. Fakturorna som godkänns, betalas ut och provisionen dras av på summan. Resterande fakturor får administreras och i stället betalas ut när kunden har betalt. För att kunna följa betalningarna, statistik eller rapporter brukar man kunna logga in på företagets hemsida via internet.

Köp och sälj fakturor

Alla företag kan i princip använda sig utav faktura köp. Dock är det vanligast hos företag som har samma kunder som ska faktureras regelbundet. Det ända krav som finns är att varan måste vara levererad eller tjänsten utförd för att en faktura kan köpas. Vad fakturan avser eller till vem den går till har ingen större betydelse, ofta köps både svenska och utländska fakturor både till privatpersoner och företag.

När man som företag använder sig utav fakturaköp ingår det även att det skickas ut påminnelser eller inkassokrav till kunden, ansvaret att pengarna ska in har helt och hållet tagits över. Det kan till och med gå så långt att ärendet ska tas upp i domstol, vilket ofta innebär att finansföretaget har personer specialiserade på att ta hand om dessa ärenden. Som kund blir man helt enkelt mindre sårbar och får även ta del av den senaste tekniken utan att behöva själv investera i nya system. Många fördelar finns, men naturligtvis får man betala för det.

Stora företag som driver faktura köp kan man lättast hitta via internet. Bland annat finns stora företag som: Eurofinans, Intrum, Amfa finans, Prioritet, Factoring gruppen, Svea finans och många fler.

Vad är en faktura?

En faktura används då företag emellan har utfört tjänster eller sålt varor till varandra. Betalningen sker då genom att kunden får ett betalningskrav som utformats enligt en fakturas krav och principer. Man kan även kalla det en skuldsedel som ska betalas inom angiven tid. Fakturan ger även ett bevis på att affären har genomförts och blir därmed också ett typ av kvitto.

I många sammanhang ges en offert innan en tjänst utförs för att då förbereda och komma överens med kunden om priser och vad som kommer att ingå. Handlar fakturan enbart om varor som exempelvis inhandlas i en butik är oftast kunden själv medveten om hur mycket pengar som fakturan kommer kräva.

Från att fakturan hamnar i kundens händer finns en sista betalningsdag som bestäms av det företag som utfärdat den. Vanligtvis brukar betalningsvillkoren ligga på 14-30 dagar, beroende på vilket företag eller tjänst det handlar om. Fakturan innehåller även moms, det vill säga att beloppet ska anges både utan och med moms: Man ska med andra ord kunna se hur mycket enbart momsen består av. I Sverige har vi moms på 25 procent av det totala beloppet. På fakturan ska det även specificerats vad varje vara eller tjänst kostar om de är fler än en.

Övriga krav

Övriga krav för att en faktura ska vara godkänd är att det finns med datum för när den och tjänsterna utfärdades. Företagets namn, adress, organisationsnummer, innehav av F-skattebevis och bank-eller postgiro är också mycket väsentliga delar. Dessutom måste faktiskt det grundläggande ordet ”Faktura” finnas med någonstans på pappret.

Ibland förekommer det även att det tas ut en extra avgift om man vill få en faktura i stället för att betala direkt på plats. Vanligtvis är dock att fakturan kommer hemskickad och avser någonting som redan kunden fått eller förbrukat och inte kunnat betala sedan tidigare. Extra avgifter brukar bara tas ut om inte fakturan betalas i tid och en påminnelse behöver skickas ut.

Innan betalning av fakturan ska man ha som rutin att kontrollräkna och se att alla uppgifter stämmer. Korrigeringar kan vid fel lättast lösas innan betalningen har skett, därefter brukar det vara betydligt svårare.

Vad är en skuld?

En skuld får man så fort man är skyldig någonting. I de allra flesta fall handlar skulder om pengar, vanligtvis obetalda räkningar och ohållbara lån. Skulder går inte bara att glömma eftersom de finns registrerade digitalt i åtminstone tre år framöver i form av en betalningsanmärkning. En skuld betyder att man är skyldig någonting. Det kan vara ett föremål, en tjänst eller det vanligaste, nämligen pengar.

Antingen kan man ha köpt varor eller tjänster för mer pengar än vad man har till sitt förfogande, eller är man en person som handlar utan att betala sina räkningar, det vill säga en typ av stöld. Ofta går dock inte räkningar och betalningar att smita ifrån eftersom allting registreras digitalt. Skulden växer dessutom väldigt fort. Efter att den första räkningen inte har blivit betald är man i skuld till säljaren.

Nu finns rättigheter att ta ut påminnelseavgift eller dröjsmålsränta. Dessa avgifter läggs ovanpå den ordinarie räkningen, vilket innebär att man nu är skyldig mer pengar. Efter påminnelsen har kommit ut ska man se till att betala för att inte hamna i större skuld. Dock kan naturligtvis situationer såsom sjukdomar eller opåverkbara olyckor göra att man inte betraktas som att ha fuskat med sina betalningar.

Inkasso

Har man fortfarande inte betalat sina räkningar efter påminnelser kan antingen företaget själv eller ett anbud skicka ett inkassokrav, vilket betyder att du får en sista chans att betala räkningens kostnader samt räntor innan kronofogdemyndigheterna tar hand om ärendet och sätter din skuld i registret. Görs inga invändningar eller felanmälningar går ärendet vidare och en betalningsanmärkning hamnar på det aktuella namnet.

Betalas skulden direkt när den kommit in kan eventuellt betalningsanmärkningen slippas. Skulder medför många negativa konsekvenser. Det kan vara omöjligt eller mycket svårt att låna pengar, skaffa konto/kreditkort, hyra video eller få en hyreslägenhet. I åtminstone tre år måste man dras med sina misstag.

Skulder kan påverka många situationer senare i livet, vilket gör att det inte rekommenderas att man som ung tar exempelvis sms-lån, binder sig till dyra abonnemang på telefon, tv, bredband eller liknande. Som ung är det ofta lätt att tro att man klarar att betala mer än vad man egentligen har