Fakturabelåning

Med fakturabelåning finns möjligheten att omvandla fakturor till kontanter. Genom en överlåtelse av fakturan får man en kredit, i stället för att vänta på att kunden ska betala. Dagen efter att fakturaunderlaget kommit in till finansföretaget betalas 70-80 procent av det fakturerade beloppet ut till företaget. Resterande belopp fråndraget kostnaderna för belåningen kommer då kunden har betalat in fakturan.

Fakturabelåning passar till

Fakturabelåning passar främst företag som har kunder som återkommer regelbundet men det är även en fördelaktig tjänst för nystartade och expansiva företag som behöver pengar på stuts för att kunna växa och utvecklas. En del företag som är beroende av årets olika årstider, har ofta toppar då det strömmar in gott om pengar och en lågsäsong när det är tufft för företaget att betala de fasta kostnaderna.

Räntan på fakturabelåning

Genom att undersöka de inblandade företagen kan kreditlimit och belåningsgrad fastställas. Tjänsten betalas genom en ränta på lånet som avtalas i förhand samt en avgift för det administrativa arbetet. Kravet på alla företag är dock att varorna ska vara levererade och tjänsterna utförda innan en belåning kan utföras. I jämförelse med fakturaköp står man som företag för risker och kundförluster. Många anser dock att genom att slippa utskrifter, postinlämning, bevakning, påminnelser och eventuella inkassokrav är tjänsterna värda en risk. Riskerna kan naturligtvis inte bli större med hjälp av finansföretaget i jämförelse med att göra arbetet själv.

Belåna fakturor

Som företagskund kan man välja vilka av sina fakturor som ska belånas. Lånen hos finansföretagen brukar vanligtvis ligga under bankernas nivå. Dessutom lägger de mycket stort fokus på att ge en ökad trygghet genom professionell uppföljning och för att skaffa sig personliga relationer både med företaget och dess kunder. Alla stora finansföretag hittar man lättast på internet via deras hemsidor. De företag som utför fakturaköp brukar även erbjuda tjänsterna som handlar om fakturabelåning.